Njoftime

RiHAPET FTESA PËR OFERTË

Shërbime përkthimi

Qendra e Shëndetit dhe Mirëqenies Komunitare (QSHMK) është duke zbatuar projektin MENTBEST, në mbështetje të grupeve vulnerabël në popullatën e përgjithshme. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian, drejtohet nga Aleanca Evropiane Kundër Depresionit (EAAD) me mbështetjen e një ekipi multidisiplinar prej 13 partnerësh të tjerë, pjesë e të cilëve është QSHMK.


Në kuadër të zbatimit të këtij projekti, QSHMK kërkon të identifikojë operatorë ekonomikë që ofrojnë shërbime përkthimi me cilësi të lartë në gjuhën shqipe, të materialeve shkencore dhe akademike në fushën mjekësore dhe shëndetit mendor, të hartuara në kuadër të projektit MENTBEST. 

Për t'u njohur me kushtet për pjesëmarrje dhe specifikimet e ftesës për ofertë, klikoni në linkun: 

https://sites.google.com/d/176iY4PnhVCOQ9UJoTNaZaAj9WId0SqhU/p/17TADmGKozR_O09spAmCgBv_3d14qlhBf/edit

THIRRJE PËR OFRIM SHËRBIMI

PËR REALIZIMIN E NJË SONDAZHI NË POPULLATË PËR SHËNDETIN MENDOR

Qendra e Shëndetit dhe Mirëqenies Komunitare kërkon të rekrutojë një kompani (OJF/Qendër) të specializuar në realizimin e sondazheve (survey) në popullatë përmes anketave, pyetësorëve, intervistave në kuadër të projektit MENTBEST.

Për t'u njohur me kushtet për pjesëmarrje dhe specifikimet e ofertës, klikoni në linkun: 

https://sites.google.com/d/176iY4PnhVCOQ9UJoTNaZaAj9WId0SqhU/p/1bwGDOlh86xKGa2v9jHleXTwxJmgNo5hm/edit

FTESË PËR OFERTË

Shërbime përkthimi

Qendra e Shëndetit dhe Mirëqenies Komunitare (QSHMK) është duke zbatuar projektin MENTBEST, në mbështetje të grupeve vulnerabël në popullatën e përgjithshme. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian, drejtohet nga Aleanca Evropiane Kundër Depresionit (EAAD) me mbështetjen e një ekipi multidisiplinar prej 13 partnerësh të tjerë, pjesë e të cilëve është QSHMK.


Në kuadër të zbatimit të këtij projekti, QSHMK kërkon të identifikojë operatorë ekonomikë që ofrojnë shërbime përkthimi me cilësi të lartë në gjuhën shqipe, të materialeve shkencore dhe akademike në fushën mjekësore dhe shëndetit mendor, të hartuara në kuadër të projektit MENTBEST. 

Për t'u njohur me kushtet për pjesëmarrje dhe specifikimet e ftesës për ofertë, klikoni në linkun: 

https://sites.google.com/d/176iY4PnhVCOQ9UJoTNaZaAj9WId0SqhU/p/1LZBHeYwKCZUdJY8DpE3Nznn7mLP5w7GC/edit 

RIHapet thirrja pËr aplikim pËr ekspertË

Qendra e Shëndetit dhe Mirëqenies Komunitare kërkon ekspertë të jashtëm për projektin: “Improve mental health and psychosocial wellbeing and development of children and adolescents in Albania”. 

Për të aplikuar si ekspert i jashtëm lutemi të plotësoni formularin e mëposhtem. Aplikimi do të jetë i hapur nga data 30.08.2023 deri më datën 01.09.2023.

FORMULARI I APLIKIMIT SI EKSPERT I JASHTËM


Background dhe eksperienca e ekspertëve të kërkuar:


Hapet thirrja pËr aplikim pËr ekspertË

Qendra e Shëndetit dhe Mirëqenies Komunitare kërkon ekspertë të jashtëm për projektin: “Improve mental health and psychosocial wellbeing and development of children and adolescents in Albania”. 

Për të aplikuar si ekspert i jashtëm lutemi të plotësoni formularin e mëposhtem. Aplikimi do të jetë i hapur nga data 28.6.2023 deri më datën 02.07.2023.

FORMULARI I APLIKIMIT SI EKSPERT I JASHTËM